informatie over klikgebit of implantalogie

Voor wie zijn ze geschikt?

In principe kan bij iedereen met een volgroeid kaakbot (vanaf ongeveer 18 jaar) een implantaat worden geplaatst. Voor succes moet wel aan enkele voorwaarden worden voldaan. Wij noemen ze:

1. Er moet genoeg kaakbot zijn

Om te zorgen voor een goede houvast is het noodzakelijk dat er voldoende kaakbot is. In bepaalde gevallen kunnen we met nieuwe technieken op plaatsen waar te weinig kaakbot aanwezig is nieuw kaakbot laten ontstaan (guided bone regeneration). Hierdoor kunnen tegenwoordig met succes implantaten worden geplaatst waar dat vroeger niet kon. Een voor-onderzoek bij een implantoloog maakt duidelijk of dit noodzakelijk is.

2. Het kaakbot moet gezond zijn.

Het kaakbot moet om het implantaat gaan groeien. Gezond kaakbot zal zich snel hechten aan het implantaat.

3. Het tandvlees van de eigen nog resterende tanden en kiezen moet gezond zijn.

Is dat niet zo dan moet het gezond worden gemaakt door goede verzorging en enkele bezoeken aan de mondhygieniste.

4. U moet in staat zijn de implantaten en de daarop bevestigde kroon, brug of prothese goed te onderhouden.

Om problemen met infecties te voorkomen, zal het gebied rond het implantaat goed onderhouden moeten worden. Vaak volstaat normaal poetsen. Ook de tandprotheticus zal tijdens jaarlijkse controles het implantaat controleren Daarnaast is het succespercentage van implanteren bij niet-rokers hoger dan bij rokers. Ook overmatig alcoholgebruik kan het succes van het implanteren nadelig beïnvloeden. Om te kunnen beoordelen of implantaten voor u een oplossing is, wordt een uitgebreid vooronderzoek gedaan.