Advies over tandprothese producten

Onze producten op het gebied van tandprotheses

Volledige Prothese

Een nieuwe gebitsprothese?

Als gevolg van de voortschrijdende slinken van de beide kaakhelften zit zowel het boven als ondergebit op den duur te los. Dit gaat vaak gepaard met functionele klachten zoals, pijn in de mond, slecht kunnen kauwen, spraakproblemen en zelfs problemen met de spijsvertering.

De tandprotheticus biedt hulp

Als een gebitsprothese slechts enkele jaren oud is, dan kan deze vaak aangepast worden. Aan de binnenzijde van de gebitsprothese wordt dan een "voering" aangebracht waardoor de prothese weer goed aansluit op het tandvlees en niet los zit. Een andere mogelijkheid is dat de tanden en kiezen afgesleten zijn en/of elkaar foutief raken. Dan is een algehele vervanging de beste optie.

Reparatie

Natuurlijk kunt u bij de tandprotheticus terecht als er een tand is gebroken, de gebitsprothese is gescheurd of zelfs gebroken is. Wij stellen de oorzaak van dit ongemak vast om herhaling te voorkomen.

Implantologie /Klikgebit

Wat is een implantaat?

Een implantaat is een kunstwortel, die als een schroef in de kaak wordt geplaatst. Deze komt op de plaats waar vroeger uw tanden en kiezen hebben gestaan. Let op niet voor iedere tand wordt een implantaat geplaatst. Het volstaat om voor het dragen van de prothese slechts 2 of 4 implantaten te plaatsen. Een implantaat is gemaakt van materialen die niet door het lichaam worden afgestoten. Het implantaat heeft een doorsnee van ongeveer vier millimeter en is tien tot zestien millimeter lang. Een implantaat wordt onder plaatselijke verdoving geplaatst en biedt na inheling houvast aan het uiteindelijke kunstgebit. Vaak worden de implantaten in de onderkaak geplaatst en zelden in de bovenkaak.

De verwijzing

De tandprotheticus, implantoloog en kaakchirurg werken op het gebied van de implantologie nauw samen. Tussen hen bestaat een verwijsrelatie en duidelijke afspraken worden gemaakt, zodat u als patiënt en de behandelende personen precies weten waar ze aan toe zijn. In veel gevallen komt het voor dat u voor het eerste consult bij de tandprotheticus terecht komt. Na beoordeling van uw mond en het bespreken van het te volgen behandelplan wordt u behandeld door de implantoloog die bij ons in het pand aanwezig is. Dit zorgt ervoor dat u bij ons alle zorg onder één dak kunt vinden en u niet heen en weer hoeft te reizen.

Als u uiteindelijk geïmplanteerd bent dan zal de implantoloog of de kaakchirurg de tandprotheticus inlichten over de stand van zaken. De tandprotheticus verzorgt het uitneembare deel en de implantoloog of kaakchirurg verzorgt het vastzittende deel.

Immediaatprothese

Om allerlei redenen kunt u uw laatste tanden en kiezen verliezen (tandbederf, trauma). Na uw eerste bezoek bij de tandprotheticus zal hij u verwijzen naar een tandarts/kaakchirurg.Nadat de tandarts/kaakchirurg heeft besloten uw laatste tanden en kiezen te trekken verwijst hij u terug naar de tandprotheticus voor het vervaardigen van uw eerste kunstgebit (Immediaatprothese).

Voordat uw tandarts/kaakchirurg uw laatste tanden trekt, worden door uw tandprotheticus afdrukken van uw kaken gemaakt. Deze afdruk dient als basis voor het vervaardigen van het kunstgebit. Misschien bevalt de kleur, de stand of vorm van uw eigen tanden niet helemaal. Bij het vervaardigen van uw kunstgebit kan rekening gehouden worden met uw wensen.

Vroeger liepen de mensen voor ze een kunstgebit kregen meestal drie maanden zonder tanden. Dit kan tegenwoordig nog steeds, echter maatschappelijk is dit vaak niet mogelijk. Tegenwoordig wordt het gebit onmiddellijk, na het trekken van de laatste tanden en kiezen, in de mond geplaatst. U vindt het misschien een vreemd idee dat u een kunstgebit krijgt over de verse wonden. Maar u zult merken dat het kunstgebit als een soort verband op de wonden zit. Als u het resultaat in de spiegel bekijkt, zal het er wat vreemd uitzien. U hoeft hier niet van te schrikken er is immers heel wat in uw mond gebeurd. Na een paar dagen ziet het er al een stuk beter uit.

De tandprotheticus zal u tijdens het wennen aan deze eerste prothese zo goed mogelijk begeleiden, alle vragen beantwoorden en mogelijke pijnplaatsen verhelpen.

Partiële prothese

De tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van gebitsprothesen. Hieronder valt ook de partiële prothese ( een plaatje). Het komt steeds vaker voor dat inwoners van Nederland niet al hun tanden, maar één of enkele gebitselementen verliezen. Het ontstane gat kan dan op verschillende manieren opgevuld worden.
De tandprotheticus zal een voorziening voor u vervaardigen. Deze voorziening zal een uitneembare gedeeltelijke prothese zijn die tussen uw bestaande tanden/kiezen past.

Welke soorten gedeeltelijke prothesen bestaan er?

1. de kunststof plaatprothese met of zonder klammers (haakjes)

2. de frame prothese

producten op het gebied vna tandprotheses
producten op het gebied vna tandprotheses
producten op het gebied vna tandprotheses
producten op het gebied vna tandprotheses
producten op het gebied vna tandprotheses